6385 Asbest (kvalitativ) i bygningsmateriale

6385 Asbest (kvalitativ) i bygningsmateriale

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Aktinolit -
Amosit (Brun asbest) -
Antofyllit -
Chrocidolit (Blå asbest) -
Chrysotil (Hvid asbest) -
Tremolit -
Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Bygningsmateriale
Emballage: Egen emballage
Metode: NIOSH 9002
Akkreditering: Ja
Bemærkninger: Se også www.asbestanalyse.dk.