7694.05 Tin, Sn i vand

7694.05 Tin, Sn i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tin, Sn 0.2 µg/l
Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Vand
Emballage: Metalflaske
Metode: DS/EN ISO 17294-2:2016
Akkreditering: Ja