7575 Flygtige syrer i vand

7575 Flygtige syrer i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Myresyre 5 mg/l
Eddikesyre 10 mg/l
Propionsyre 10 mg/l
Smørsyre 10 mg/l
Isosmørsyre 10 mg/l
Valerianesyre 1 mg/l
Isovalerianesyre 10 mg/l
Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Vand
Emballage: 3 stk. P&T rør
Metode: LC/MS
Akkreditering: Nej