3014.09 Flygtige olier i levnedsmiddel

3014.09 Flygtige olier i levnedsmiddel

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Flygtige olier 0.05 %
Discount groups: 1
Prøveart: Fødevarer
Emballage: Egen emballage
Metode: ISO 6571:2008
Akkreditering: Nej