Partikler/Asbest/Fibre / Vand

Partikelbestemmelse, kvalitativ, i vand (identificering af forskellige partikeltyper)

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Prøveart: Vand
Emballage: 1 L glasflaske
Metode: Scanningselektronmikroskopi (SEM)
Akkreditering: Nej
Bemærkninger: Analysen er kvalitativ og anvendes til at bestemme hvilke partikeltyper, der findes i støv og materiale. Partiklerne inddeles i grupper baseret på deres sammensætning. Analysen kan benyttes til at lede efter specielle partikler eller til at identificere, hvor støvet kommer fra.

Partikelbestemmelse, kvalitativ, i vand (identificering af forskellige partikeltyper, forekomst af mikroplast)

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Prøveart: Vand
Emballage: 1 L glasflaske
Metode: Scanningselektronmikroskopi (SEM)
Akkreditering: Nej
Bemærkninger: Analysen er kvalitativ og anvendes til at bestemme hvilke typer af partikler, der er i prøven.

8103 Mikroplast > 10 µm i vand

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Plastpartikler > 10 µm 25 pr. l
Std. svartid: 20 Arbejdsdage
Prøveart: Vand
Emballage: 250 ml mørk glasflaske
Metode: SEM/EDS
Akkreditering: Nej