Organiske / Olie og opløsningsmidler

PCB i olie

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
PCB congen 28 24
PCB congen 52 24
PCB congen 101 24
PCB congen 118 24
PCB congen 138 24
PCB congen 153 24
PCB congen 180 24
Discount groups: 1
Prøveart: Olie og opløsningsmidler
Prøvemængde: 100 ml
Metode: GC-ECD