ALS tilbyder mikrobiologiske og kemiske analyser af fødevarer, jord, vand, luft og bygningsmaterialer.
 
ALS er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025

Seneste nyheder

ALS DELTAGER I NORDROCS 2018

10/08/2018
ALS Denmark deltager på NORDROCS konferencen i Helsingør d. 3. - 6. september 2018. På NORDROCS behandles risikovurdering og -håndtering af forurenet jord og sediment i nordisk regi. Mødet fungerer som et forum for udveksling af information fra forskning og projekterfaringer. Målgrupper inkluderer forskere, myndighedspersoner, konsulenter, bygherrer og andre professioner, der arbejder med forurenede sites og sediment i de nordiske lande, Nordeuropa... Læs mere »

NY AKKREDITERING FOR TOTAL KVÆLSTOF I VAND

11/07/2018
Total Kvælstof efter DS/EN ISO 11905-1:1998 ALS Denmark er blevet akkrediteret til Total Kvælstof i vand efter DS/EN ISO 11905-1:1998 og er fra 1. juli 2018 overgået til at analysere alle prøver til Total Kvælstof i vand efter denne metode. Metoden opfylder alle krav i Kvalitetsbekendtgørelsen, herunder de krav om metodevalg, der forventes at blive gældende med næste revision af metodedatablad M010 Total nitrogen i vand. Læs mere »

NY PESTICIDSCREENING I DRIKKEVAND

24/06/2018
Som følge af en øget efterspørgsel efter pesticidanalyser, introducerer ALS nu en ny screeningspakke til drikkevand med 296 forskellige pesticider. Screeningen foretages akkrediteret og kan udføres med henblik på at identificere pesticider, som det endnu ikke er påkrævet at analysere for i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen. Se indholdet af screeningspakken Læs mere »

ALS Denmark A/S

Bakkegårdsvej 406 A
3050 Humlebæk
Telefon : 49 25 07 70
Email : info.hmb@alsglobal.com

Online Services

TRANSPORT OG EMBALLAGE
Bestil afhentning og emballage her

ONLINE RESULTATER
Følg dine prøver her

REKVISITION – MILJØANALYSER
Download analyserekvisitionen her

REKVISITION – FØDEVAREANALYSER
Download analyserekvisitionen her