Analyser af vand

ALS TILBYDER EN RÆKKE PAKKER TIL:

     Grundvand
     Drikkevand / Råvand
     Spildevand
     Bassinvand
     Badevand

Det skal understreges, at oversigten kun omfatter et bredt udvalg af de standardanalyser,
som foretages regelmæssigt i laboratoriet. Oversigten er dermed langt fra et udtryk for alle
de analysemuligheder, vi kan tilbyde.
Kontakt venligst ALS for at høre nærmere om mulighederne.

Pesticider drikkevand, Grundpakke

Prøvetype 5993
Pakken indeholder følgende analyser:
2,4-D
Atrazin
Bentazon
Dichlobenil
Dichlorprop(2,4-DP)
ETU (Ethylenthiourea)
Glyphosat
Hexazinon
MCPA
Mechlorprop(MCPP)
Simazin
2,6-dichlorbenzoesyre
2,4-dichlorphenol
2,6-dichlorphenol
4-Chlorprop (4-CPP)
2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP)
4-nitrophenol
Aminomethylphosphonsyre, AMPA
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)
Desethyldesisopropylatrazin
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethylatrazin
Desethylterbutylazin
Desisopropylatrazin
Desisopropyl-hydroxy-atrazin
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Hydroxyatrazin
Hydroxysimazin

Pesticider drikkevand, Kartoffelavl

Prøvetype 5989 (tillæg til 5993)
Pakken indeholder følgende analyser:

Metribuzin
Metribuzin-desamino-deketo
Metribuzin-deketo
Metribuzin-desamino
Metalaxyl/Metalaxyl-M
CGA62826
CGA108906

Metalaxyl/Metalaxyl-M
CGA62826
CGA108906

Pesticider drikkevand, Frugtavlavl

Prøvetype 5994 (tillæg til 5993)
Pakken indeholder følgende analyser:
Diuron

Regionspakke 1

Prøvetype 5987
Pakken indeholder følgende analyser:
2,4-D
2,4-dichlorphenol
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)
2,6-dichlorphenol
4-chlor-2-methylphenol
4-Chlorprop (4-CPP)
4-nitrophenol
Aminomethylphosphonsyre, AMPA
Atrazin
Bentazon
Desethylatrazin
Desethylterbutylazin
Desisopropylatrazin


Følgende parametre indgår desuden i Region Midtjyllands og Syddanmarks pakke:
Chloridazon
Desphenyl-chloridazon

Dichlorprop(2,4-DP)
Dinoseb
Glyphosat
Hexazinon
Hydroxyatrazin
Isoproturon
MCPA
Mechlorprop(MCPP)
Metribuzin-deketo
Metribuzin-desamino-deketo
Simazin
Terbutylazin

 

 

 

Regionspakke 2

Prøvetype 5988
Pakken indeholder følgende analyser:
2,4-D
2,4-dichlorphenol
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)
2,6-dichlorphenol
4-chlor-2-methylphenol
4-Chlorprop (4-CPP)
4-nitrophenol
Aminomethylphosphonsyre, AMPA
Atrazin
Azinphos-methyl
Bentazon
Captan
Carbofuran
Chloridazon
Chlorthiamid
Desethylatrazin
Desethylterbutylazin
Desisopropylatrazin
Dichlorprop(2,4-DP)
Dimethoat
Dinoseb
Diuron
Glyphosat


Følgende parameter indgår desuden i Region Midtjyllands og Syddanmarks pakke:
Desphenyl-chloridazon

Hexazinon
Hydroxyatrazin
Isoproturon
Lenacil
Linuron
Malathion
MCPA
Mechlorprop(MCPP)
Metamitron
Metribuzin-deketo
Metribuzin-desamino-deketo
Mevinphos
Parathion-ethyl
Pendimethalin
Pirimicarb
Prochloraz
Prometryn
Propachlor
Propyzamid
Simazin
Terbutylazin

 

 

 

Organiske komponenter

Kulbrinter og BTEXN

Prøvetype 6314
Pakken indeholder følgende analyser:
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
Xylener
Naphtalen
Total kulbrinter

Chlorerede opløsningsmidler

Prøvetype 5760
Pakken indeholder følgende analyser:
1,1,1-trichlorethan
Tetrachlorethylen
Tetrachlormethan
Trichlorethylen
Trichlormethan (Chloroform)

Chlorerede nedbrydningsprodukter

Prøvetype 5844
Pakken indeholder følgende analyser:
1,1-dichlorethan
1,1-dichlorethylen
1,2-dibromethan
1,2-dichlorethan
cis-1,2-dichlorethylen
trans-1,2-dichlorethylen
Vinylchlorid

MTBE

Anvendes ved nyere benzinforureninger
Pakken indeholder følgende analyser:
Methyl-tert-butylether (MTBE) – prøvetype 5759
MTBE samt dets nedbrydningsprodukter TBA og TBF – prøvetype 5735

Polære

Prøvetype 5737
Pakken indeholder følgende analyser:
1-Butanol (n-Butanol)
Acetone
Butylacetat
Ethanol
Ethylacetat
Isobutanol

Isopropanol
Methanol
Methylethylketon
Methylisobutylketon
Methyl-tert-butylether(MTBE)

Phenoler og Chlorphenoler

Phenoler: prøvetype 5985Phenoler og Chlorphenoler: prøvetype 5984
Pakken indeholder følgende analyser:
Phenoler:
Phenol
2,3-dimethylphenol
2,4-dichlorphenol
2,4-dimethylphenol
2,5-dimethylphenol
2,6-dimethylphenol
2-methylphenol (o-cresol)
3,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3-methylphenol (m-cresol)
4,6-dichlor-2-methylphenol
4-chlor-2-methylphenol
4-chlor-3-methylphenol
4-methylphenol (p-cresol)
6-chlor-2-methylphenol

Chlorephenoler:
2,3,4,5-tetrachlorphenol
2,3,4,6-tetrachlorphenol
2,4,6-trichlorphenol
2,6-dichlorphenol
Pentachlorphenol

 

 

 

 

 

PAH 16 komponenter

Prøvetype 5679
Pakken indeholder følgende analyser:
Acenaphten
Acenaphtylen
Anthracen
Benz(a)pyren
Benz(e)pyren
Benzo(a)anthracen
Benzo(b+j+k)fluoranthener
Benzo(ghi)perylen
Chrysen
Dibenzo(a,h)anthracen
Fluoranthen
Fluoren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Naphtalen
Phenanthren
Pyren
PAH, sum (EPA – 16 komp.)
PAH, sum (MST – 6 komp.)

PCB

Prøvetype 5691
Pakken indeholder følgende analyser:
PCB congen 28
PCB congen 31
PCB congen 52
PCB congen 101
PCB congen 105
PCB congen 118
PCB congen 138
PCB congen 153
PCB congen 156
PCB congen 180

Scan

Prøvetype 5740
Ved analysen påvises alle de flygtige organiske stoffer, der måtte være i prøven og som kan bestemmes vha. GC-MS metoden.  

Drikkevand

Bakteriologisk kontrol A

Pakken indeholder følgende analyser:
Temperatur ved prøveudtagning
Udseende/lugt
Coliforme bakterier
Escherichia coli
Kimtal v. 22 °C
Kimtal v. 37 °C

Bakteriologisk kontrol B

Pakken indeholder følgende analyser:
Temperatur ved prøveudtagning
Udseende/lugt
Coliforme bakterier
Escherichia coli
Kimtal v. 22 °C

Organiske mikroforureninger

Prøvetype 3147
Pakken indeholder følgende analyser:
BTEXN
Chlorerede opløsningsmidler
Chlorerede Nedbrydningsprodukter
Pesticider drikkevand, Grundpakke

Uorganiske sporstoffer, 4 metaller

Prøvetype 3148
Pakken indeholder følgende analyser:
Temperatur ved prøveudtagning
Arsen, As
Bor, B
Nikkel, Ni
Kobolt, Co

Uorganiske sporstoffer, 13 metaller

Prøvetype 3149
Pakken indeholder følgende analyser:
Temperatur ved prøveudtagning
Antimon, Sb
Arsen, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Bor, B
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Kobolt, Co
Kviksølv, Hg
Nikkel, Ni
Selen, Se
Zink, Zn

Forenklet kontrol

Prøvetype 3113
Pakken indeholder følgende analyser:
Temperatur ved prøveudtagning
Udseende/lugt
Coliforme bakterier
Escherichia coli
Kimtal v. 22° C
Ledningsevne
Nitrat
pH
Total phosphor

Begrænset kontrol

Prøvetype 3114
Pakken indeholder følgende analyser:
Temperatur ved prøveudtagning
pH
Udseende/lugt
Coliforme bakterier
Escherichia coli
Jern
Kimtal v. 22° C
Kimtal v. 37° C
Ledningsevne
Oxygen, opløst

Normal kontrol

Pakken indeholder følgende analyser:
Temperatur ved prøveudtagning
Udseende/lugt
Ammonium
Chlorid
Coliforme bakterier
Escherichia coli
Fluorid
Jern
Kimtal v. 22 °C
Kimtal v. 37 °C
Ledningsevne
Mangan
Nitrat
Nitrit
NVOC
pH
Sulfat
Total phosphor

Udvidet kontrol

Pakken indeholder følgende analyser:
Temperatur ved prøveudtagning
Udseende/lugt
Ammonium
Chlorid
Coliforme bakterier
Escherichia coli
Fluorid
Jern
Kimtal v. 22 °C
Kimtal v. 37 °C
Ledningsevne
Mangan
Nitrat
Nitrit
NVOC
pH
Sulfat
Total phosphor
Turbiditet
Natrium
Kalium
Calcium
Magnesium
Hårdhed
Bicarbonat
Inddampningsrest
Aggresivt kuldioxid
Svolvbrinte
Methan

Boringskontrol

Jf. Bekendtgørelse 292 og 948
Pakken indeholder følgende analyser:

Temperatur ved prøveudtagning
Iltindhold ved prøveudtagning
Aggressiv kuldioxid
Ammonium, NH4+
Arsen
Barium
Bor
Kobolt
Calcium
Chlorid
Fluorid
Hydrogencarbonat
Hydrogensulfid
Inddampningsrest
Jern

Kalium
Ledningsevne
Magnesium
Mangan
Methan
Natrium
Nikkel
Nitrat-screening
Nitrit
NVOC
pH
Sulfat
Total phosphor
Pesticider drikkevand, grundpakke

 

Forureningssager

Makroioner
Prøvetype 3159
Pakken indeholder følgende analyser:
pH
Ledningsevne
Ammonium, NH4+
Nitrit, NO2-
Nitrat, NO3-
Fluorid, F-
Jern, Fe
Mangan, Mn
Natrium, Na+
Kalium, K+
Calcium, Ca++
Magnesium, Mg++
Hydrogencarbonat, HCO3-
Sulfat, SO4–
Inddampningsrest
Aggressiv kuldioxid, CO2
Oxygen, opløst, O2
NVOC
Total phosphor, P
Chlorid, Cl-

Hovedbestanddele (Regioner)

Prøvetype 6362
Pakken indeholder følgende analyser:
pH
Ledningsevne
Oxygen, opløst O2
Ammonium, NH4+
Nitrit, NO2-
Nitrat, NO3-
Fluorid, F-
Jern, Fe
Mangan, Mn
Natrium, Na+
Kalium, K+
Metaller (tilvalg) prøvetype 6363:
Arsen, As
Barium, Ba
Bor, B

Calcium, Ca++
Magnesium, Mg++
Hydrogencarbonat, HCO3-
Sulfat, SO4–
Inddampningsrest
Aggressiv kuldioxid, CO2
NVOC
Total phosphor, P
Chlorid, Cl-
Nikkel, Ni

 

 

Redox pakke

Dette er det mest almindeligt anvendt program for Redoxparametre.
Det er selvfølgelig muligt at sammensætte et andet program ud fra andre uorganiske parametre, efter behov.
Pakken indeholder følgende analyser:
pH
Ledningsevne
Ammonium
Nitrat
Jern, ferro
Jern, total
Hydrogenkarbonat
Sulfat
Oxygen, opløst
NVOC

ICP pakke

Prøvetype 6319
Pakken indeholder følgende analyser:
Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Nikkel, Ni
Zink, Zn

Øvrige metaller

Er ikke med i en pakke, men kan kombineres efter behov.
Vi kan, foruden parametrene listet under ICP-pakke, tilbyde analyse for:
Aluminium, Al
Antimon, Sb
Arsen, As
Barium, Ba
Bor, B
Cæsium, Cs
Kobolt, Co
Kviksølv, Hg
Molybdæn, Mo
Selen, Se
Sølv, Ag
Thallium, Tl
Tin, Sn
Uran, U
Vanadium, V
Wolfram, W