Analyse af vand

ANALYSE AF DRIKKEVAND, FERSKVAND, SPILDEVAND MM.

Hos ALS Denmark analyserer vi en lang række forskellige typer af vand, bl.a. drikke- og spildevand. På nuværende tidspunkt kan vi således tilbyde akkrediteret analyse af drikkevand for samtlige stoffer i drikkevandsbekendtgørelsen inkl. samtlige 39 pesticider og nedbrydningsprodukter i bilag 2. Dertil kan vi tilbyde en særlig pesticidscreening, hvori der analyseres for 296 forskellige pesticider.

Læs mere om vores vandanalyser nedenfor.


ANALYSE FOR PFAS-FORBINDELSER
PFAS (per- og polyfluoralkylforbindelser) er betegnelsen for en stor gruppe af syntetisk producerede stoffer indeholdende flere end 3.000 forbindelser. PFAS-forbindelserne mistænkes for at kunne have en negativ effekt på menneskers helbred og nedbrydes kun langsomt i miljøet. ALS kan tilbyde analyse for op til 21 forskellige PFAS-forbindelser i vand og kan som noget nyt også udføre TOP-assay.

Læs mere om PFAS her

ANALYSE FOR MIKROPLAST
Mikroplast defineres som små plastikpartikler, der er mindre end 5 mm i diameter. Langt størstedelen af al mikroplast er dog mindre end 1 mm. Vigtige kilder til mikroplast i miljøet inkluderer slitage på vej og dæk, kunstige græsplæner og plastikfibre fra tekstiler. Hos ALS Denmark kan vi tilbyde en kvalitativ analyse, som ved hjælp af SEM-mikroskopi identificerer mikroplastpartikler i størrelsen 10 µm til 1 mm.

Læs mere om mikroplast her