KVALITET OG KVALITETSSIKRING

ALS’ målsætning som uvildigt laboratorium er at opretholde et højt kvalitetsniveau, der er i overensstemmelse med både de danske og internationale krav til analysekvalitet. ALS er akkrediteret af DANAK efter standarden DS/EN ISO/IEC 17025 (akkrediteringsnr. 361) og har således et kvalitetssystem, der dækker alle faser af analyseprocessen – fra første kontakt med kunden til resultater afsendes og eventuel efterbehandling er overstået. ALS’ kvalitetssystem er med til at sikre pålideligheden af laboratoriets resultater og består af en række dokumenter:
Kvalitetshåndbogen – beskriver de overordnede principper, mål og politikker i kvalitetsarbejdet.
Analyseforskrifter – beskriver hvordan analysearbejde og prøveudtagning skal udføres.
Logbøger – beskriver betjening og vedligeholdelse af udstyr.
Instrukser – beskriver øvrige arbejdsfunktioner og indeholder bl.a. beskrivelser af laboratoriets 
interne kvalitetskontrol.

Kvalitet og kvalitetssikring

ALS’ målsætning som uvildigt laboratorium er at opretholde et højt kvalitetsniveau, der er i overensstemmelse med både de danske og internationale krav til analysekvalitet. ALS er akkrediteret af DANAK efter standarden DS/EN ISO/IEC 17025 (akkrediteringsnr. 361) og har således et kvalitetssystem, der dækker alle faser af analyseprocessen – fra første kontakt med kunden til resultater afsendes og eventuel efterbehandling er overstået. ALS’ kvalitetssystem er med til at sikre pålideligheden af laboratoriets resultater og består af en række dokumenter:

  • Kvalitetshåndbogen – beskriver de overordnede principper, mål og politikker i kvalitetsarbejdet.
  • Analyseforskrifter – beskriver hvordan analysearbejde og prøveudtagning skal udføres.
  • Logbøger – beskriver betjening og vedligeholdelse af udstyr.
  • Instrukser – beskriver øvrige arbejdsfunktioner og indeholder bl.a. beskrivelser af laboratoriets interne kvalitetskontrol.