Emballage- og fyldningsvejledning

EMBALLAGE- og fyldningsvejledning

Her finder du vores vejledninger til korrekt prøvetagning af jord og vand. Siden opdateres løbende med ny information.


Regionerne

Emballageliste til regionernes analysepakker kan hentes på De Tværregionale Laboratorie-infosider

 


Jordprøver

100 ml jordglas: Fyldes halvt med jord. Brug venligst ikke glasset til at udtage prøven - benyt i stedet andet værktøj til at fylde jord i glasset. 

Rilsanpose: Fyldes med 2-3 håndfulde jord. Der skal altid medsendes en rilsanpose med jord til tørstofbestemmelse.

Til jordpakken udtages 1 x 100 ml jordglas + 1 x rilsanpose. For analyse på 2 arbejdsdage udtages yderligere 1 jordglas. Alternativt kan der tilkøbes ALS Nemt .


Vandprøver

Emballage til vandprøver kan ses under de individuelle analysepakker i vores analyseoversigt. For emballage til analyser som ikke findes på hjemmesiden kontaktes laboratoriet.

Emballage- og fyldningsvejledninger til en række analysepakker kan findes herunder:

GC-analyser
Analyser
Vejledning
Hovedbestanddele 
Analyseparametre
Vejledning
Boringskontrol inkl. H2S, CH4 og pesticider
Analyseparametre
Vejledning
Opløst ilt, O2
Vejledning