OM ALS

OM ALS

ALS Denmark beskæftiger en række af dygtige og erfarne kemikere, levnedsmiddelkandidater og laboranter, som gennem de sidste 25 år har udført mange forskellige projekter i samarbejde med myndighederne. Vi kan derfor tilbyde stor ekspertise inden for udviklingsprojekter og rådgivning omkring valg af analyseparametre og lignende.

HISTORIE

ALS Denmark er en del af ALS Global, som er en af verdens største aktører inden for laboratorieanalyser, når det gælder miljø, fødevarer, råstoffer og forbrugerprodukter. ALS begyndte i 1974 som et privat firma i Brisbane, Australien, under navnet ”Australian Laboratory Services”. Virksomheden tilbød oprindeligt analytisk service til primært oliesektoren og mineraludvindingsindustrien.

ALS-gruppen opererer i dag igennem laboratorier og salgskontorer i hele verden. Det nuværende ALS Skandinavia er resultatet af en sammenlægning i 1998 af analysevirksomhederne SGAB (Svensk Grundämnesanalys AB) og Analytica AB, som i 2006 blev opkøbt af den australske virksomhed ALS Limited. I dag er ALS Skandinavia repræsenteret i samtlige skandinaviske lande med laboratorier i Luleå, Stockholm og Humlebæk samt kontorer i Oslo og Helsingfors. 

ALS Denmark har gennem de sidste 40 år udviklet sig fra at være det kommunalt ejede Miljø- og levnedsmiddelkontrol til at være det medarbejderejede aktieselskab MILANA og frem til i dag, hvor virksomheden er en del af ALS-gruppen. ALS Denmark beskæftiger i dag ca. 80 medarbejdere, der er samlet i vores kontor- og laboratoriefaciliteter i Humlebæk. Siden 2013 har ALS Denmark fokuseret på at etablere forretningen inden for fødevareområdet, bl.a. ved indvielsen af et helt nyt 1000 m2 stort moderne mikrobiologisk laboratorium i sommeren 2014.

MILJØPOLITIK

Det er ALS’ politik at værne om miljøet ved at være en virksomhed med en lav miljøpåvirkning og et lavt energiforbrug. Denne politik finder vi både etisk korrekt og en fordel rent energiøkonomisk.

I praksis afspejler vores miljøpolitik sig ved at:

  • Vi indretter nye og ændrede anlæg optimalt i forhold til energiforbrug.
  • Ansatte i ALS har fokus på at undgå unødvendigt forbrug af kemikalier, lys, varme, strøm og papir.
  • Vi forfølger og når vores interne energi- og miljømål.
  • Vi anvender underleverandører med en klart defineret miljøpolitik.