Rekvisition

ANALYSEREKVISITIONER

Her finder du vores analyserekvisitioner, som er i Excel-format og indeholder flere faneblade. Udfyldte analyserekvisitioner mailes til  info.hmb@alsglobal.com i Excel-format.


Regionerne

Analyserekvisition Pakkenumre og emballage

Regionernes analyserekvisitioner kan hentes
her:

Analyserekvisition - Regionerne

Regionernes pakkenumre og emballageoversigt kan hentes her:

Emballage- og pakkeoversigt - Regionerne

   
Fakturagodkendelse  

Vejledning til godkendelse af fakturaer til regionerne kan hentes her:

Vejledning - Fakturagodkendelse

 


Miljø- og fødevarerekvisitioner

Her finder du vores analyserekvisition for henholdsvis miljø- og fødevareanalyser. Bemærk venligst at  Ved dag-til-dag-prøver skal rekvisitionen være hos ALS Denmark inden kl. 16.00. 

På rekvisitionen angives alle relevante oplysninger, bl.a.:

  • Lokalitetsnavn- og adresse
  • Leveringstid
  • Prøve ID
  • Analysepakker og enkeltparametre

Det er vigtigt, at prøverne markeres utvetydigt med etiket eller permanent markør, sådan at deres prøve ID korresponderer med de prøver, der er markeret på rekvisitionen. Såfremt der er tale om et særligt tilbud, bedes tilbudsnummeret påført rekvisitionen, sådan at fakturering bliver korrekt.

Rekvisition - Miljøanalyser  

Udfyld venligst faneblad 1 samt det eller de faneblade, der er relevante for dine prøver.

Rekvisition - Fødevarer

Udfyld venligst både faneblad 1 og 2.

Specialanalyser

Ønsker du at rekvirere specialanalyser? Kontakt os via mail eller telefon eller send en forespørgsel.

Prøvetagning

Ønsker du at bestille prøvetagning eller at høre om mulighederne for prøvetagning? Kontakt os via mail eller telefon eller send en forespørgsel.