Analyse af luft

ALS TILBYDER EN RÆKKE PAKKER TIL:

     Poreluftmålinger
     Udemålinger
     Indeklimamålinger

Det skal understreges, at oversigten kun omfatter et bredt udvalg af de standardanalyser,

som foretages regelmæssigt i laboratoriet. Oversigten er dermed langt fra et udtryk for alle
de analysemuligheder, vi kan tilbyde.
Kontakt venligst ALS for at høre nærmere om mulighederne.

Kulrør

Kulbrinter og BTEXN

Prøvetype 5714
Pakken indeholder følgende analyser:
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
Xylener
Naphtalen
Kulbrinter
C9-aromater
C10-aromater

Chlorerede opløsningsmidler

Prøvetype 5846
Pakken indeholder følgende analyser:
1,1,1-trichlorethan
Chloroform
Tetrachlorethylen
Tetrachlormethan
Trichlorethylen

Chlorerede nedbrydningsprodukter

Prøvetype 5748
Pakken indeholder følgende analyser:
1,1-dichlorethan
1,1-dichlorethylen
1,2-dichlorethan
cis-1,2-dichlorethylen
trans-1,2-dichlorethylen
Vinylchlorid

Polære opløsningsmidler

Prøvetype 6367
Pakken indeholder følgende analyser:
1-Methoxy-2-propylacetat
Acetone
Isobutanol
Isopropanol
Methylisobutylketon (MiBK)
n-Butanol
n-Butylacetat

ORSA rør

Kulbrinter og BTEX

Prøvetype 5839
Pakken indeholder følgende analyser:
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
Xylener
Kulbrinter
C9-aromater
C10-aromater

Chlorerede opløsningsmidler

Prøvetype 5832
Pakken indeholder følgende analyser:
1,1,1-trichlorethan
Chloroform
Tetrachlorethylen
Tetrachlormethan
Trichlorethylen

Chlorerede nedbrydningsprodukter

Prøvetype 6316
Pakken indeholder følgende analyser:
1,1-dichlorethan
1,1-dichlorethylen
1,2-dichlorethan
cis-1,2-dichlorethylen
trans-1,2-dichlorethylen
Vinylchlorid

XAD rør

PCB

Prøvetype 5918
Pakken indeholder følgende analyser:
PCB congen 28
PCB congen 52
PCB congen 101
PCB congen 138
PCB congen 153
PCB congen 180
PCB sum 6 stk.
PCB, total, luft

Phenoler

Prøvetype 5693
Pakken indeholder følgende analyser:
Phenol
o-cresol
m/p-cresol