Analyse af luft

ANALYSE AF PORELUFT OG INDEKLIMA

ALS kan tilbyde analyse af luft opsamlet både aktivt på kulrør, XAD-rør eller filter og passivt på ORSA-rør. Vi har endvidere mulighed for at udleje pumper til poreluftsmålinger (Contech og GilAir). Kontakt laboratoriet for vejledende flow og opsamlingstid.


KULRØRSANALYSER
ALS tilbyder analyse for de mest almindelige komponenter på kulrør (kul-brinter, BTEX, C9- og C10-aromater, chlorerede opløsningsmidler og ned-brydningsprodukter). Dertil kan vi bl.a. tilbyde analyse for polære opløs-ningsmidler, MTBE, freon og trihalomethaner. Analyser udføres på GC/MS med analyse af både fase 1 og fase 2 for at tjekke for gennembrud.

Se vores kulrørsanalyser her

OPSAMLING PÅ ORSA-RØR
ORSA-røret er en passiv opsamler beregnet til måling af flygtige kompo-nenter i luft. Røret består af et glasrør med en diffusionsåben membran i begge ender og aktivt kul i midten. Princippet bag ORSA-røret er det sam-me som i ATD-røret, men hvor ATD-røret kun kan analyseres én gang, kan man injicere prøve fra ORSA-rør på GC/MS flere gange, da rørets kulfase ekstraheres med opløsningsmiddel ligesom for kulrør.

Se vores analyser på ORSA-rør her

ANALYSE AF XAD-RØR
ALS Denmark kan tilbyde analyse for PCB (XAD-2, SKC-226-30-16) og phe-noler (XAD-7, SKC-226-95) på XAD-rør ved aktiv opsamling af luft. XAD-rør-ene indeholder en hydrofobisk organisk porøs polymer, som er særligt vel-egnet til opsamling af denne type stoffer. For vejledning til flow og opsam-lingsvolumen kontaktes laboratoriet.

Se vores XAD-analyser her

OPSAMLING PÅ FILTER
Ved opsamling af luft på filter er det muligt at analysere for metaller, fibre, kvarts og støv (respirabelt og inhalerbart). Disse analyser kan være interes-sante i forbindelse med arbejdsmiljø- og indeklimaundersøgelser. 
Kontakt venligst laboratoriet for mere information om denne type af ana-lyser.

Se vores analyser af luft opsamlet på filter