Analyse af jord

ANALYSE AF JORD, SLAM OG SEDIMENT

ALS Denmark kan tilbyde analyse af jord-, slam- og sedimentprøver for en lang række organiske og uorganiske parametre. Vi analyserer flere end 100.000 jordprøver årligt og kan i tillæg til vores mest populære analysepakke, 'jordpakken', udføre specialanalyser for bl.a. PFAS, pesticider og spormetal-ler.

Læs mere om vores jordanalyser nedenfor.


'JORDPAKKEN'
ALS analyserede i 2017 flere end 44.000 jordprøver for 'jordpakken', som består af følgende analyser:

  • Total kulbrinter ved GC/FID
  • PAH-forbindelser (7 stoffer) ved GC/MS
  • Tungmetaller (6 metaller) ved ICP/MS

Se hele indholdet af jordpakken her.

Analyse for jordpakken er påkrævet i forbindelse med jordflytning og anvendes bl.a. til at kortlægge for-ureningsgraden af områder i  forklassificeringssager. 

I tillæg til den almindelige jordpakke tilbyder ALS også en udvidet jordpakke, hvor der yderligere analyse-res for de såkaldte BTEXN-stoffer ved GC/MS:

  • Benzen
  • Toluen
  • Ethylbenzen
  • Xylener
  • Naphtalen

Ved fremsendelse af den akkrediterede analyserapport for jordpakken medsender ALS chromatogrammer for kulbrinteanalyserne og et Excel-ark med klassifikation af den enkelte jordprøve. Hvis der er fundet kulbrinter i prøven kommenteres der yderligere så vidt muligt på karakteren af dette indhold f.eks. ved sammenligning med kendte olieprodukter såsom petroleum, diesel og fuelolie.