Analyse af jord

ALS TILBYDER EN RÆKKE PAKKER TIL:

     Pesticidanalyser

     Organiske komponenter

    Metaller

Det skal understreges, at oversigten kun omfatter et bredt udvalg af de standardanalyser,
som foretages regelmæssigt i laboratoriet. Oversigten er dermed langt fra et udtryk for alle
de analysemuligheder, vi kan tilbyde.
Vi kan ligeledes tilbyde analyse af en række uorganiske parametre i jord.
Kontakt venligst ALS for at høre nærmere om mulighederne.

Pesticidanalyser

Pesticider, Gartneripakke

Prøvetype 5664
Pakken indeholder følgende analyser:

2,4-D
2,6-dichlorbenzamid (BAM), nedbr. af Dichlobenil
4,4′-DDD
4,4′-DDE
4,4′-DDT
Aldrin
alfa-BHC
Atrazin
Bentazon
beta-BHC
Cyanazin
DE-atrazin
delta-BHC
Dichlobenil
Dichlorprop
Dieldrin
Dimethoat
DIP-atrazin
Endosulfan 1
Endosulfan 2
Endosulfan sulfat
Endrin
Endrin aldehyd
Endrin keton
gamma-BHC(Lindan)
Heptachlor
Heptachlor epoxid
Hexazinon
Malathion
MCPA
Mechlorprop
Methoxychlor
Parathion-ethyl
Parathion-methyl
Pendimethalin
Simazin
Terbutylazin

Regionspakke 1

Pakken indeholder følgende analyser:

Atrazin
Captan
Dichlobenil
2,6-dichlorbenzamid (BAM)
Malathion

Regionspakke 2

Pakken indeholder følgende analyser:
Aldrin
Alfa-cypermethrin
Atrazin
Captafol
Captan
Cypermethrin
DDD (op’ + pp’)
DDE (op’ + pp’)
DDT (op’ + pp’)
Deltamethrin
Desethylatrazin (DE-atrazin)
Desisopropylatrazin (DIP-atrazin)
Dichlobenil
2,6-dichlorbenzamid (BAM)
Dieldrin
Endosulfan (I + II)
Esfenvalerat
Fenvalerat
Lindan (gamma-HCH)
Malathion
Parathion
Parathion-methyl
Permethrin
Quintozen
Simazin
Terbuthylazin
Tetradifon
Trifluralin
Vinclozolin

Organiske komponenter

Kulbrinter og BTEX

Prøvetype 6340
Pakken indeholder følgende analyser:
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
Xylener
Total kulbrinter
Kulbrinter n-C6 – n-C10
Kulbrinter > n-C10 – n-C15
Kulbrinter > n-C15 – n-C20
Kulbrinter > n-C20 – n-C35

Chlorerede opløsningsmidler

Prøvetype 5845
Pakken indeholder følgende analyser:
1,1,1-trichlorethan
Tetrachlorethylen
Tetrachlormethan
Trichlorethylen
Trichlormethan (chloroform)

Chlorerede nedbrydningsprodukter

Prøvetype 5659
Pakken indeholder følgende analyser:
1,1-dichlorethan
1,1-dichlorethylen
1,2-dichlorethan
cis-1,2-dichlorethylen
trans-1,2-dichlorethylen
Vinylchlorid

Polære

Prøvetype 5654
Pakken indeholder følgende analyser:
MTBE
1-Butanol (n-Butanol)
Acetone
Ethanol
Isobutanol
Isopropanol
Methanol
Methylethylketon

PAH

Prøvetype 6289
Pakken indeholder følgende analyser:
Benz(a)pyren
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Dibenzo(a,h)anthracen
Fluoranthen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH, sum af 7 stoffer

PCB

Prøvetype 5724
Pakken indeholder følgende analyser:
PCB congen 28
PCB congen 52
PCB congen 101
PCB congen 118
PCB congen 138
PCB congen 153
PCB congen 180
PCB sum 7 stk.

Scan

Prøvetype 6309
Ved analysen påvises alle de flygtige organiske stoffer, der måtte være i prøven og som kan bestemmes vha. GC-MS metoden.

Metaller

ICP-pakke

Prøvetype 5543
Pakken indeholder følgende analyser:
Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom (total), Cr
Kobber, Cu
Nikkel, Ni
Zink, Zn

Øvrige metaller

Er ikke med i en pakke, men kan kombineres efter behov.
Vi kan foruden parametrene listet under ICP-pakke tilbyde analyse for:
Arsen, As
Barium, Ba
Cæsium, Cs
Kobolt, Co
Molybdæn, Mo
Selen, Se
Tin, Sn
Vanadium, V
Pesticidanalyser
Organiske komponenter
Metaller