Vilkår og betingelser

ALS' DATABESKYTTELSESPOLITIK

25. maj 2018

Denne databeskyttelsespolitik forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger hos ALS. Her beskriver vi ligeledes dine rettigheder og hvordan du gør disse gældende. Du kan altid kontakte os med spørgsmål til vores databeskyttelse politik i forhold til dine kontaktoplysninger ved at sende en mail, se mailadresse nederst i dette dokument.

 

For at opfylde vores forpligtelser over for medarbejdere, kunder og leverandører, behandler vi dine personlige oplysninger som beskrevet nedenfor. Vi gør dette med den største hensyntagen til din integritet.

 

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Oplysninger som du giver os:

Du kan direkte eller indirekte have givet os oplysninger.  For eksempel:

  • Kontaktoplysninger: Navn, faktura og leveringsadresse, mail-adresse, mobilnummer osv.

Oplysninger vi indsamler om dig:

Når du bruger en af ​​vores web-tjenester, kan vi indsamle følgende oplysninger:

  • Kontaktoplysninger: Navn, faktura og leveringsadresse, mail-adresse, mobilnummer mv.
  • Oplysninger om varer/ydelser: For eksempel oplysninger om de analyser, du har købt.
  • Historiske oplysninger: Din købs-, betalings- og kredithistorie.
  • Andre kontooplysninger: For eksempel sprogindstillinger, valutaindstillinger og dit foretrukne filformat til analyseresultater.

Dine kontaktoplysninger samt informationer i forhold til de ydelser vi tilbyder og dine finansielle oplysninger, er nødvendige informationer, for at have et samarbejde, mens de øvrige oplysninger vi indsamler generelt er nødvendigt til andre formål - se nedenfor.

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Alle data bruges til at levere, udføre og forbedre vores tjenester og opretholde indgåede aftaler. Vi behandler personoplysninger til følgende formål baseret på følgende retsgrundlag:

Formål Retsgrundlag for behandling  ("hvorfor er behandlingen nødvendig") Automatiseret beslutningst       agning (Ja/Nej)
For at bekræfte din identitet og verificere dine kontaktoplysninger For at udføre vores arbejde for dig som kunde Nej
For at administrere din betaling og kundeforhold, f.eks. for at opfylde vores eventuelle skyldner gennem dig og for at give information, produkter og tjenester som du køber af os For at overholde vores del af vores aftale Nej
For at afgøre hvilke betalingsmetoder vi kan tilbyde dig, f.eks. gennem interne eller eksterne kreditinformationer For at udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig Nej
For at sikre at indholdet præsenteres for dig på en hensigtsmæssig måde For at udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig Nej
For at forhindre misbrug af vores ydelser For at udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig samt overholde gældende lovgivning Ja
For at forbedre vores service og til generel forretningsudvikling, som for eksempel at forbedre kreditrisikomodeller med det formål at f.eks. minimere svig, udvikle nye produkter og funktioner og nye forretningsmuligheder Andre berettigede interesser Nej
For at overholde gældende love, såsom regnskabslovgivning og krav vedrørende vores akkreditering For at følge gældende lovgivning Nej

Kommunikation

Vi kan bruge dine kontaktoplysninger til at fremsende relevant information og til at udføre kundetilfredshedsundersøgelser vedrørende vores tjenester, for eksempel via elektroniske kommunikationskanaler. Hvis du ikke vil modtage sådan kommunikation, så send os en e-mail.

Hvem kan vi dele dine oplysninger med?

Vi kan overføre til eller dele dine oplysninger med udvalgte tredjeparter som følger. Vi tager alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med tilstrækkelig beskyttelse, når der overføres eller deles data med sådanne udvalgte tredjeparter.

  • Leverandører og underleverandører sådanne virksomheder inden for vores gruppe: Vi kan dele dine personlige oplysninger med leverandører eller underleverandører til udførelsen af ​​vores kontraktlige forpligtelser over for dig og til andre formål, der er angivet i denne fortrolighedspolitik.
  • Myndigheder: Vi kan levere nødvendige oplysninger til myndigheder som politiet, skattemyndighederne eller andre myndigheder, hvis vi skal gøre det ved lov.

Hvad vi IKKE vil gøre med dine data

Vi sælger ikke dine kontaktoplysninger til tredjepart.

Hvordan behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi stræber altid efter at behandle dine data inden for EU/EØS. Dataene kan dog i nogle situationer overføres til og behandles i lande uden for EU/EØS af et firma inden for vores koncern, en anden leverandør eller underentreprenør. Da vi er fast besluttet på altid at beskytte dine data, vil vi benytte alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, som kan sammenlignes med det beskyttelsesniveau, der tilbydes i EU / EØS.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?

Vi gemmer kun dine data så længe det er nødvendigt i forhold til at udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig, og så længe det er nødvendigt i forhold til perioder af lovbestemt fastholdelse.

Dine rettigheder til adgang, berigtigelse og sletning

  • Retten til at få adgang til dine data: Du kan altid anmode om en kopi (udskrift) af de oplysninger, vi har om dig. Kopien er gratis at anmode om.
  • Retten til at fortage ændring af data: Du har altid ret til at ændre ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger om dig selv.
  • Retten til at blive slettet ("retten til at blive glemt"): Du har altid ret til at anmode om sletning af dine personlige data i tilfælde af, at data ikke længere er nødvendigt for det formål de blev indsamlet til. Der kan dog være juridiske forpligtelser, som forhindrer os i øjeblikket at slette dele af dine data. Disse forpligtelser er fra regnskabs- og skatteret, bank- og love om hvidvaskning af penge, aftaler og krav fra akkrediterings myndigheder, men også fra lovgivningen om forbrugerrettigheder. Vi blokerer i sådanne tilfælde, at de data vi er forpligtet til at gemme, kan anvendes til andre formål end at overholde en sådan retlig forpligtelse.

Cookies og Tracking Technologies

Vi bruger cookies og lignende tracking-teknologier til at levere skræddersyede løsninger til vores brugere af vores web-tjenester.

Kontakt os

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A
3050 Humlebæk
Telefon: +45 49 25 07 70
Mail: Info.hmb@alsglobal.com