Vitaminer

Vitaminer og Mineraler

Nogle af disse ønsker man at anprise – andre skal ikke være til stede i for høje mængder. Det kan være formålstjenligt at kende den enkelte fødevares indhold af vitaminer & mineraler. Vi tilbyder vitamin og mineral analyser udført med hurtig og akkurate metoder hvor vi anvender akkrediterede metoder på moderne analyseudstyr. Herunder er listet en række af de mest almindelige analyseparametre: 

 • Calcium
 • Jern    
 • Mangan
 • Fosfor
 • Kalium
 • Salt
 • Natrium
 • Bly
 • Kviksølv
 • Vitamin A
 • Vitamin B1
 • Vitamin B3
 • Vitamin B5
 • Vitamin B6
 • Vitamin B9
 • Vitamin B12
 • Vitamin C
 • Vitamin D
 • Vitamin E

Se endvidere mere om lovgivning og grænseværdier via dette link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1881:20121203:DA:PDF