ANALYSER AF MATERIALER

ALS TILBYDER EN RÆKKE PAKKER TIL:

     Fugemasse
     Beton
     Murværk
     Træværk

Det skal understreges, at oversigten kun omfatter et bredt udvalg af de standardanalyser,
som foretages regelmæssigt i laboratoriet. Oversigten er dermed langt fra et udtryk for alle
de analysemuligheder, vi kan tilbyde.
Kontakt venligst ALS for at høre nærmere om mulighederne.

FUGEMASSE

PCB

Prøvetype 6318
Pakken indeholder følgende analyser:
PCB congen 28
PCB congen 52
PCB congen 101
PCB congen 118
PCB congen 138
PCB congen 153
PCB congen 180
PCB sum 7 stk.
PCB, total
Beregnet som (Arochlor type)

ØVRIGE BYGNINGSMATERIALER

KULBRINTER OG BTEX

Prøvetype 6340
Pakken indeholder følgende analyser:
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
Xylener
Total kulbrinter 2010
Kulbrinter n-C6 – n-C10
Kulbrinter > n-C10 – n-C15
Kulbrinter > n-C15 – n-C20
Kulbrinter > n-C20 – n-C35

PAH

Prøvetype 6289
Pakken indeholder følgende analyser:
Benz(a)pyren
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Dibenzo(a,h)anthracen
Fluoranthen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH, sum af 7 stoffer

PCB

Prøvetype 5724
Pakken indeholder følgende analyser:
PCB congen 28
PCB congen 52
PCB congen 101
PCB congen 118
PCB congen 138
PCB congen 153
PCB congen 180
PCB sum 7 stk.
PCB, total
Beregnet som (Arochlor type)

SCAN

Prøvetype 6309
Ved analysen påvises alle de flygtige organiske stoffer, der måtte være i prøven og som kan bestemmes vha. GC-MS metoden.