Haste- og prioritetsanalyser

ALS Prioritet

Hos ALS Denmark er det muligt at springe køen over og få leveret resultater tidligt på dagen med ALS Prioritet. ALS Prioritet kan tilkøbes et bredt udvalg af vores analyser for alle leveringstider – dog kan levering af resultater på 2 arbejdsdage ikke kombineres med P10 og P12.

ALS Prioritet tilbyder prioritetslevering til følgende tidspunkter:

P10 – Få dine resultater senest kl. 10.00
P12 – Få dine resultater senest kl. 12.00
P14 – Få dine resultater senest kl. 14.00

Prioritetslevering tilkøbes ved at markere med kryds på vores analyserekvisition.

Af nedenstående skema fremgår det, hvilke analyser vi tilbyder som prioritetslevering.

Analyse P10 P12 P14
Kulbrinter X X X
BTEXN X X X
PAH’er X X X
Metaller X X X
Chlorerede opløsningsmidler  X X X
Chlorerede nedbrydningsprodukter  X X X
Cyanid X X X
Pesticider X X X
PCB X X X
PID-måling       
Polære opløsningsmidler     X
MTBE og nedbrydningsprodukter     X
Phenoler og chlorphenoler     X
Makroioner / Hovedbestanddele     X
Asbest      
Chlorparaffiner     X
Organotinforbindelser      

Hvis du har spørgsmål til analyser eller ALS Prioritet, er du meget velkommen til at kontakte laboratoriet.