Metaller i biota

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Arsen, As 0.08 mg/kg
Cadmium, Cd 0.005 mg/kg
Kobolt, Co 0.005 mg/kg
Chrom (total), Cr 0.03 mg/kg
Kobber, Cu 0.1 mg/kg
Kviksølv, Hg 0.01 mg/kg
Mangan, Mn 0.04 mg/kg
Nikkel, Ni 0.04 mg/kg
Bly, Pb 0.04 mg/kg
Zink, Zn 0.2 mg/kg

Pakkeinformation

Discount groups: 1
Prøveart: Biota
Analyser: Metaller
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Ja
Bemærkninger: For prøver med et højt fedtindhold (f.eks. fiskelever) og prøver med matrixinterferens kan rapporteringsgrænsen være 10-100 gange højere