Chlorerede pesticider i biota

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Pentachlorbenzen 0.0010 mg/kg
Hexachlorbenzen 0.0010 mg/kg
alfa-BHC 0.0010 mg/kg
beta-BHC 0.0010 mg/kg
gamma-BHC (Lindan) 0.0010 mg/kg
Aldrin 0.0010 mg/kg
Dieldrin 0.0010 mg/kg
Endrin 0.0010 mg/kg
Isodrin 0.0010 mg/kg
Telodrin 0.0010 mg/kg
Heptachlor 0.0010 mg/kg
cis-Heptachlor epoxid 0.0010 mg/kg
trans-Heptachlor epoxid 0.0010 mg/kg
4,4'-DDE 0.0010 mg/kg
2,4'-DDE 0.0010 mg/kg
4,4'-DDD 0.0010 mg/kg
2,4'-DDD 0.0010 mg/kg
4,4'-DDT 0.0010 mg/kg
2,4'-DDT 0.0010 mg/kg
Endosulfan 1 0.0010 mg/kg
Hexachlorbutadien 0.0010 mg/kg
Hexachloretan 0.0010 mg/kg

Pakkeinformation

Discount groups: 1
Prøveart: Biota
Analyser: Organiske
Metode: GC/MS
Akkreditering: Ja
Bemærkninger: For prøver med et højt fedtindhold (f.eks. fiskelever) og prøver med matrixinterferens kan rapporteringsgrænsen være 10-100 gange højere
Såfremt analyseresultatet ønskes oplyst i pg/g fedt, tilkommer bestemmelse af fedtindhold