Methylkviksølv i biota

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Methylkviksølv 0.2 ng/g

Pakkeinformation

Discount groups: 1
Prøveart: Biota
Analyser: Organiske
Metode: GC-ICP-SFMS
Akkreditering: Ja
Bemærkninger: For prøver med et højt fedtindhold (f.eks. fiskelever) og prøver med matrixinterferens kan rapporteringsgrænsen være 10-100 gange højere