Dioxiner og furaner i aske

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
2,3,7,8-TCDD 2 ng/kg TS
1,2,3,7,8-PeCDD 3 ng/kg TS
1,2,3,4,7,8-HxCDD 6 ng/kg TS
1,2,3,6,7,8-HxCDD 6 ng/kg TS
1,2,3,7,8,9-HxCDD 6 ng/kg TS
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 6 ng/kg TS
OCDD 10 ng/kg TS
2,3,7,8-TCDF 2 ng/kg TS
1,2,3,7,8-PeCDF 3 ng/kg TS
2,3,4,7,8-PeCDF 3 ng/kg TS
1,2,3,4,7,8-HxCDF 6 ng/kg TS
1,2,3,6,7,8-HxCDF 6 ng/kg TS
1,2,3,7,8,9-HxCDF 6 ng/kg TS
2,3,4,6,7,8-HxCDF 6 ng/kg TS
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 6 ng/kg TS
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 6 ng/kg TS
OCDF 10 ng/kg TS

Pakkeinformation

Discount groups: 1
Prøveart: Brændsel, aske og røggasser
Analyser: Organiske
Metode: GC/MS
Akkreditering: Ja