PAH'er i aske

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Naphtalen 0.05 mg/kg TS
Acenaphtylen 0.05 mg/kg TS
Acenaphthen 0.05 mg/kg TS
Phenanthren 0.05 mg/kg TS
Anthracen 0.05 mg/kg TS
Fluoren 0.05 mg/kg TS
Fluoranthen 0.05 mg/kg TS
Pyren 0.05 mg/kg TS
Benz(a)anthrancen 0.05 mg/kg TS
Chrysen 0.05 mg/kg TS
Benzo(b)fluoranthen 0.05 mg/kg TS
Benzo(k)fluoranthen 0.05 mg/kg TS
Benzo(a)pyren 0.05 mg/kg TS
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.05 mg/kg TS
Dibenzo(a,h)anthrancen 0.05 mg/kg TS
Benzo(ghi)perylen 0.05 mg/kg TS
PAH, sum 1 0.4 mg/kg TS

Pakkeinformation

Discount groups: 1
Prøveart: Brændsel, aske og røggasser
Analyser: Organiske
Metode: GC/MS
Bemærkninger:
1 Ikke-akkrediteret