PCB (indicators) aske

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
PCB congen 77 5 ng/kg TS
PCB congen 81 6 ng/kg TS
PCB congen 105 7 ng/kg TS
PCB congen 114 8 ng/kg TS
PCB congen 118 9 ng/kg TS
PCB congen 123 10 ng/kg TS
PCB congen 126 11 ng/kg TS
PCB congen 156 12 ng/kg TS
PCB congen 157 13 ng/kg TS
PCB congen 167 14 ng/kg TS
PCB congen 169 15 ng/kg TS
PCB congen 189 16 ng/kg TS

Pakkeinformation

Discount groups: 1
Prøveart: Brændsel, aske og røggasser
Analyser: Organiske
Metode: GC/MS