6460 Metaller (8 stk.) i bygningsmateriale

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Arsen, As 0.5 mg/kg
Bly, Pb 1.0 mg/kg
Cadmium, Cd 0.02 mg/kg
Chrom (total), Cr 0.2 mg/kg
Kobber, Cu 0.2 mg/kg
Kviksølv, Hg 0.01 mg/kg
Nikkel, Ni 0.5 mg/kg
Zink, Zn 2 mg/kg

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Bygningsmateriale
Analyser: Metaller
Emballage: Egen emballage
Metode: DS259+ICP / DS 259, MOD + hyd.
Akkreditering: Ja