7616.01 Kviksølv, Hg i bygningsmateriale

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Kviksølv, Hg 0.01 mg/kg

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Prøveart: Bygningsmateriale
Analyser: Metaller
Emballage: Egen emballage
Metode: DS 259,MOD+hyd
Akkreditering: Ja