6466 PAH'er (16 EPA-stoffer) i bygningsmateriale

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Naphtalen 0.01 mg/kg
Acenaphtylen 0.01 mg/kg
Acenaphten 0.01 mg/kg
Phenanthren 0.01 mg/kg
Anthracen 0.01 mg/kg
Fluoren 0.01 mg/kg
Fluoranthen 0.01 mg/kg
Pyren 0.01 mg/kg
Benzo(a)anthracen 0.01 mg/kg
Chrysen 0.01 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranthen 0.01 mg/kg
Benzo(k)fluoranthen 0.01 mg/kg
Benz(a)pyren 0.01 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg
Dibenzo(a,h)anthracen 0.01 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg
PAH, sum (cancerogene) -
PAH, sum (EPA - 16 komp.) 0.1 mg/kg

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Bygningsmateriale
Analyser: Organiske
Emballage: Egen emballage
Metode: REFLAB 4:2008
Akkreditering: Ja