6540 PAH'er (7 MST-stoffer) i bygningsmateriale

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Fluoranthen 0.25 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranthen 0.25 mg/kg
Benzo(k)fluoranthen 0.25 mg/kg
Benz(a)pyren 0.25 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.25 mg/kg
Dibenzo(a,h)anthracen 0.25 mg/kg
PAH, sum af 7 stoffer 2.0 mg/kg

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Bygningsmateriale
Analyser: Organiske
Emballage: Egen emballage
Metode: CSN EN 15527
Akkreditering: Ja