6344 Jordpakken og BTEXN i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.1 %
Kulbrinter n-C6 - n-C10 1 mg/kg TS
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 5 mg/kg TS
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 5 mg/kg TS
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 25 mg/kg TS
Total kulbrinter -
Benzen 0.04 mg/kg TS
Toluen 0.04 mg/kg TS
Ethylbenzen 0.04 mg/kg TS
Xylener 0.04 mg/kg TS
Naphtalen 0.04 mg/kg TS
Sum af BTEX 0.5 mg/kg TS
Fluoranthen 0.01 mg/kg TS
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.01 mg/kg TS
Benz(a)pyren 0.01 mg/kg TS
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg TS
Dibenzo(a,h)anthracen 0.01 mg/kg TS
PAH, sum af 7 stoffer -
Bly, Pb 1.0 mg/kg TS
Cadmium, Cd 0.02 mg/kg TS
Chrom (total), Cr 0.2 mg/kg TS
Kobber, Cu 0.4 mg/kg TS
Nikkel, Ni 0.5 mg/kg TS
Zink, Zn 2 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Kombinationspakker
Emballage: 100 ml glas + rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / DS259+ICP / REFLAB 1:2010 / REFLAB 4:2008
Akkreditering: Ja