5583 Metaller (8 stk.) i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.1 %
Arsen, As 0.5 mg/kg TS
Bly, Pb 1.0 mg/kg TS
Cadmium, Cd 0.02 mg/kg TS
Chrom (total), Cr 0.2 mg/kg TS
Kobber, Cu 0.4 mg/kg TS
Kviksølv, Hg 0.01 mg/kg TS
Nikkel, Ni 0.5 mg/kg TS
Zink, Zn 2 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Metaller
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / DS259+ICP / DS 259, MOD + hyd.
Akkreditering: Ja