7574.02 Chrom, Udvaskeligt, Cr(VI) i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Chrom, Udvaskeligt, Cr(VI) 0.2 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Metaller
Emballage: Rilsanpose
Metode: MST ref.lab maj 2000
Akkreditering: Nej