7693.02 Tin, Sn i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tin, Sn 2.0 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Metaller
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS259+ICP
Akkreditering: Nej