5659 Chlorerede nedbrydningsprodukter i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 1 0.1 %
Vinylchlorid 0.010 mg/kg TS
1,1-dichlorethylen 0.010 mg/kg TS
trans-1,2-dichlorethylen 0.010 mg/kg TS
cis-1,2-dichlorethylen 0.010 mg/kg TS
1,2-dichlorethan 0.010 mg/kg TS
1,1-dichlorethan 0.010 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: 100 ml glas + rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / GC/MS
Akkreditering: Nej
Bemærkninger:
1 Akkrediteret