5664 Pesticider - Gartneripakken i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 1 0.1 %
Mechlorprop (MCPP) 0.010 mg/kg TS
MCPA 0.010 mg/kg TS
Dichlorprop (2,4-DP) 0.010 mg/kg TS
2,4-D 0.010 mg/kg TS
Simazin 0.010 mg/kg TS
Atrazin 0.010 mg/kg TS
Dichlobenil 0.010 mg/kg TS
Desisopropylatrazin 0.010 mg/kg TS
Desethylatrazin 0.010 mg/kg TS
Terbutylazin 0.010 mg/kg TS
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0.010 mg/kg TS
Bentazon 0.010 mg/kg TS
Pendimethalin 0.010 mg/kg TS
Hexazinon 0.010 mg/kg TS
Cyanazin 0.010 mg/kg TS
Dimethoat 0.010 mg/kg TS
alfa-BHC 0.010 mg/kg TS
beta-BHC 0.010 mg/kg TS
gamma-BHC (Lindan) 1 0.010 mg/kg TS
Heptachlor 0.010 mg/kg TS
delta-BHC 0.010 mg/kg TS
Aldrin 0.010 mg/kg TS
Heptachlor epoxid 0.010 mg/kg TS
4,4'-DDE 1 0.010 mg/kg TS
Endosulfan 1 0.010 mg/kg TS
Dieldrin 0.010 mg/kg TS
Endrin 0.010 mg/kg TS
4,4'-DDD 1 0.010 mg/kg TS
Endosulfan 2 0.010 mg/kg TS
4,4'-DDT 1 0.010 mg/kg TS
Endrin aldehyd 0.010 mg/kg TS
Methoxychlor 0.010 mg/kg TS
Endosulfan sulfat 0.010 mg/kg TS
Endrin keton 0.010 mg/kg TS
Malathion 0.010 mg/kg TS
Parathion-ethyl 1 0.010 mg/kg TS
Parathion-methyl 0.010 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / GC/MS
Akkreditering: Delvis
Bemærkninger:
1 Akkrediteret