5666 Phthalater og nonylphenol i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 1 0.1 %
DMP (Dimethylphthalat) 0.1 mg/kg TS
DEP (Diethylphthalat) 0.1 mg/kg TS
BBP (Benzylbutylphthalat) 0.1 mg/kg TS
DOP (Dioctylphtalat) 0.1 mg/kg TS
DEHP (Bis(2-ethylhexyl)phtalat) 0.1 mg/kg TS
DBP (Dibutylphtalat) 0.1 mg/kg TS
Nonylphenol 1.0 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / GC/MS
Akkreditering: Nej
Bemærkninger:
1 Akkrediteret