5765 Pesticider - DDT, DDD, DDE i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.1 %
2,4'-DDE 0.010 mg/kg TS
4,4'-DDE 0.010 mg/kg TS
2,4'-DDD 0.010 mg/kg TS
4,4'-DDD 0.010 mg/kg TS
2,4'-DDT 0.010 mg/kg TS
4,4'-DDT 0.010 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / GC/MS
Akkreditering: Ja