5845 Chlorerede opløsningsmidler i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.1 %
Trichlormethan (chloroform) 0.01 mg/kg TS
1,1,1-trichlorethan 0.01 mg/kg TS
Tetrachlormethan 0.01 mg/kg TS
Trichlorethylen 0.01 mg/kg TS
Tetrachlorethylen 0.01 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: 100 ml glas + rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / REFLAB 1:2010
Akkreditering: Ja