5991 Pesticider - Regionspakke 1 i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 1 0.1 %
Simazin 0.010 mg/kg TS
Atrazin 0.010 mg/kg TS
Dichlobenil 0.010 mg/kg TS
Terbutylazin 0.010 mg/kg TS
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0.010 mg/kg TS
Captan 0.010 mg/kg TS
Deltamethrin 0.010 mg/kg TS
Malathion 0.010 mg/kg TS
Parathion-ethyl 1 0.010 mg/kg TS
Parathion-methyl 0.010 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / GC/MS
Akkreditering: Delvis
Bemærkninger:
1 Akkrediteret