5992 Pesticider - Regionspakke 2 i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 1 0.1 %
Simazin 0.010 mg/kg TS
Atrazin 0.010 mg/kg TS
Dichlobenil 0.010 mg/kg TS
Desisopropylatrazin 0.010 mg/kg TS
Desethylatrazin 0.010 mg/kg TS
Terbutylazin 0.010 mg/kg TS
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0.010 mg/kg TS
Trifluralin 0.010 mg/kg TS
Esfenvalerate 0.010 mg/kg TS
Fenvalerate 0.010 mg/kg TS
Quintozen 0.010 mg/kg TS
Vinclozolin 0.010 mg/kg TS
Captan 0.010 mg/kg TS
Permethrin 0.010 mg/kg TS
Captafol 1 0.010 mg/kg TS
Alfa-cypermethrin 0.010 mg/kg TS
Cypermethrin 0.010 mg/kg TS
Deltamethrin 0.010 mg/kg TS
Tetradifon 0.010 mg/kg TS
gamma-BHC (Lindan) 1 0.010 mg/kg TS
Aldrin 0.010 mg/kg TS
2,4'-DDE 1 0.010 mg/kg TS
4,4'-DDE 1 0.010 mg/kg TS
Endosulfan 1 0.010 mg/kg TS
Dieldrin 0.010 mg/kg TS
2,4'-DDD 1 0.010 mg/kg TS
4,4'-DDD 1 0.010 mg/kg TS
Endosulfan 2 0.010 mg/kg TS
2,4'-DDT 1 0.010 mg/kg TS
4,4'-DDT 1 0.010 mg/kg TS
Malathion 0.010 mg/kg TS
Parathion-ethyl 1 0.010 mg/kg TS
Parathion-methyl 0.010 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / GC/MS
Akkreditering: Delvis
Bemærkninger:
1 Akkrediteret