6289 PAH'er (7 MST-stoffer) i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.1 %
Fluoranthen 0.01 mg/kg TS
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.01 mg/kg TS
Benz(a)pyren 0.01 mg/kg TS
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg TS
Dibenzo(a,h)anthracen 0.01 mg/kg TS
PAH, sum af 7 stoffer -

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / REFLAB 4:2008
Akkreditering: Ja