6340 Total kulbrinter og BTEXN i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.1 %
Kulbrinter n-C6 - n-C10 1 mg/kg TS
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 5 mg/kg TS
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 5 mg/kg TS
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 25 mg/kg TS
Total kulbrinter -
Benzen 0.04 mg/kg TS
Toluen 0.04 mg/kg TS
Ethylbenzen 0.04 mg/kg TS
Xylener 0.04 mg/kg TS
Naphtalen 0.04 mg/kg TS
Sum af BTEX 0.5 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: 100 ml glas + rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / REFLAB 1:2010
Akkreditering: Ja