6341 Total kulbrinter i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.1 %
Kulbrinter n-C6 - n-C10 1 mg/kg TS
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 5 mg/kg TS
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 5 mg/kg TS
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 25 mg/kg TS
Total kulbrinter -

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: 100 ml glas + rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / REFLAB 1:2010
Akkreditering: Ja