6400 Organotinforbindelser, TBT i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.10 %
Tributyltin, TBT-Sn 1.0 µg Sn/kg TS
Tributyltin-cation 1.0 µg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: ISO 23161:2011 (GC-ICP-SFMS / Beregning)
Akkreditering: Ja
Bemærkninger: TBT kan analyseres med en lavere rapporteringsgrænse (0.2 µg/kg). Kontakt laboratoriet for at høre mere.