6419 PAH'er (16 EPA-stoffer) i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.1 %
Naphtalen 0.01 mg/kg TS
Acenaphtylen 0.01 mg/kg TS
Acenaphten 0.01 mg/kg TS
Phenanthren 0.01 mg/kg TS
Anthracen 0.01 mg/kg TS
Fluoren 0.01 mg/kg TS
Fluoranthen 0.01 mg/kg TS
Pyren 0.01 mg/kg TS
Benzo(a)anthracen 0.01 mg/kg TS
Chrysen 0.01 mg/kg TS
Benzo(b+j)fluoranthen 0.01 mg/kg TS
Benzo(k)fluoranthen 0.01 mg/kg TS
Benz(a)pyren 0.01 mg/kg TS
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg TS
Dibenzo(a,h)anthracen 0.01 mg/kg TS
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg TS
Benz(e)pyren 0.01 mg/kg TS
PAH, sum (EPA - 16 komp.) -

Pakkeinformation

Std. svartid: 5 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / REFLAB 4:2008
Akkreditering: Ja