6456 Dioxiner og furaner i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.10 %
2,3,7,8-TCDD 1 ng/kg TS
1,2,3,7,8-PeCDD 2 ng/kg TS
1,2,3,4,7,8-HxCDD 3 ng/kg TS
1,2,3,6,7,8-HxCDD 3 ng/kg TS
1,2,3,7,8,9-HxCDD 3 ng/kg TS
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 5 ng/kg TS
OCDD 10 ng/kg TS
2,3,7,8-TCDF 1 ng/kg TS
1,2,3,7,8-PeCDF 2 ng/kg TS
2,3,4,7,8-PeCDF 2 ng/kg TS
1,2,3,4,7,8-HxCDF 3 ng/kg TS
1,2,3,6,7,8-HxCDF 3 ng/kg TS
1,2,3,7,8,9-HxCDF 3 ng/kg TS
2,3,4,6,7,8-HxCDF 3 ng/kg TS
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 5 ng/kg TS
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 5 ng/kg TS
OCDF 10 ng/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 15 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: CSN ISO 11465 / CZ SOP D06 06 175
Akkreditering: Ja