6483 PFAS-forbindelser (12 stk.) i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 1 0.1 %
PFHxA 10 µg/kg TS
PFHpA 10 µg/kg TS
PFOA 10 µg/kg TS
PFNA 10 µg/kg TS
PFBS 10 µg/kg TS
PFHxS 10 µg/kg TS
PFOS 10 µg/kg TS
PFOSA 10 µg/kg TS
PFBA 10 µg/kg TS
PFPeA 10 µg/kg TS
PFDA 10 µg/kg TS
6:2 FTS 10 µg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 15 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DIN 38414-14
Akkreditering: Ja
Bemærkninger:
1 Akkrediteret