6808 Polære opløsningsmidler i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 1 0.1 %
Methanol 50 µg/kg TS
Ethanol 50 µg/kg TS
Isopropanol 50 µg/kg TS
n-Propanol 50 µg/kg TS
Butylacetat 50 µg/kg TS
Acetone 50 µg/kg TS
Methylethylketon 50 µg/kg TS
Isobutanol 50 µg/kg TS
1-Butanol (n-Butanol) 50 µg/kg TS
Diethylether 50 µg/kg TS
Methylisobutylketon 50 µg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / HS GC/MS
Akkreditering: Nej
Bemærkninger:
1 Akkrediteret