7576 Flygtige syrer i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
Tørstofindhold 0.10 %
Myresyre 1 mg/kg TS
Eddikesyre 1 mg/kg TS
Propionsyre 1 mg/kg TS
Smørsyre 10 mg/kg TS
Isosmørsyre 10 mg/kg TS
Valerianesyre 1 mg/kg TS
Isovalerianesyre 1 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: DS 204:1980 / LC/MS
Akkreditering: Nej