Oxy-PAH'er i jord slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
9-fluorenon 0.1 mg/kg TS
9,10-anthraquinon 0.1 mg/kg TS
2-methyl-anthraquinon 0.1 mg/kg TS
4H-cyclopenta(def)phenantren-4-on 0.1 mg/kg TS
Benzo(a)fluorenon 0.1 mg/kg TS
Benzanthron 0.1 mg/kg TS
7,12-benzo(a)anthracenquinon 0.1 mg/kg TS
5,12,-naphthacenquinon 0.1 mg/kg TS
Benzo(cd)pyrenon 0.1 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 15 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: GC/MS
Akkreditering: Nej
Bemærkninger: Når PAH'er oxideres, kan der dannes oxy-PAH'er, som ofte er mere giftige end de oprindelige PAH-forbindelser. Oxidering leder også til højere vandopløselighed og dermed større mobilitet i jorden.