Phenoxysyrer og andre herbicider i jord, slam og sediment

Analyseparameter: Detektionsgrænse:
2,4,5-T 0.010 mg/kg TS
2,4,5-TP (fenoprop) 0.010 mg/kg TS
2,4-D 0.010 mg/kg TS
2,4-DB 0.010 mg/kg TS
Dichlorprop (2,4-DP) 0.010 mg/kg TS
4-CPP, (4-Chlorprop) 0.010 mg/kg TS
Bentazon 0.010 mg/kg TS
Fluroxipyr 0.010 mg/kg TS
MCPA 0.010 mg/kg TS
MCPB 0.010 mg/kg TS
Mechlorprop (MCPP) 0.010 mg/kg TS
Acifluorphen 0.010 mg/kg TS
Bromoxynil 0.010 mg/kg TS
DNOC 0.010 mg/kg TS
Dicamba 0.010 mg/kg TS
Diklofop 1 0.010 mg/kg TS
Ioxynil 0.010 mg/kg TS
Propoxicarbazonnatrium 0.010 mg/kg TS
Triklopyr 0.010 mg/kg TS
Triclosan 0.010 mg/kg TS
Dinoseb 1 0.010 mg/kg TS

Pakkeinformation

Std. svartid: 10 Arbejdsdage
Discount groups: 1
Prøveart: Jord, slam og sediment
Analyser: Organiske
Emballage: Rilsanpose
Metode: LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Bemærkninger:
1 Akkrediteret